Cardinal® 185 Rival

Cardinal® 201 Weight Transmitter

Cardinal® 205 Storm

Cardinal® 225 Digital Indicator

Adam® AE403 Indicator

DFWATEX2GD Weight Indicator

DFWATEX3GD Weight Indicator

Dini Argeo “DFWIECEX”

Weight Indicator

Dini Argeo 3590EGT-IECEX3GD

“Touch Screen Indicator”